Østre vei 34A og B

Her bygget vi to nye eneboliger tegnet av Puls arkitekter.

Husene er kledd med malmfuru, og det ene huset har en underetasje med betongfasade.

Facebook
Twitter
LinkedIn